Galego Castelán

PROXECTO: A EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DESDE AS TIC.

Mª Ángeles Velázquez Pérez e Fernando Ortiz de Lejarazu, profesores de debuxo do IES de Tomiño (Pontevedra).

Materiáis dixitáis desenvolvidos dentro do establecido na Orde do 18 de maio de 2011 (DOG do 3 de xuño)

Manual de Instalación

Guía Didáctica

Manual de Uso

Agradecementos
Versión 1.0    Creative Commons License