Contidos teóricos
Lectura de ImaxesExplicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)
Elementos das Imaxes Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)
Composicións Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)
As Formas Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)