Contidos prácticos
Lectura de Imaxes Propostas de Traballos Lenguaxe visual. Lenguaje visual
Finalidade das imaxes. Finalidade das imagenes
Deseñar un novo sinal de perigo. Deseñar sinal de peligro
Deseñar un novo sinal de prohibido. Deseñar sinal de prohíbido
Leis de organización da forma. Leyes de organización de la forma
Webquests Lectura de imaxes: Percepción visual, leis da percepción.
Cómo se le unha imaxe.
Cómo se le unha obra de arte.
Elementos da Linguaxe Gráfica-Plástica Propostas de Traballos A luz.
Círculo cromático.
A cor, contraste cromática.
A cor, escala acromática.
A cor, expresividade (fría/cálida).
A cor, harmonía cromática.
Estudo da luz e das sombras.
Estudo da luz e das sombras con trazos.
Colorear unha fotografía en branco e negro.
Composición con liñas e rectángulos ao estilo Piet Mondrian.
Composición con liñas ao estilo Piet Mondrian.
Obra ao estilo Andy Warhol.
O punto.
Texturas 1.
Texturas 2.
Webquests Elementos da linguaxe: punto, liña, plano e texturas.
Elementos da linguaxe: luz e cor..
Composiciones

 

Propostas de Traballos

Esquemas compositivos 1.
Esquemas compositivos 2.
Factores compositivos.
Deseñar unha etiqueta de viño.

Deseñar unha camiseta de chica.

Deseñar unha camiseta de chico.

Deiseñar a decoración dunha furgoneta.
Deseñar a decoración dun coche.
Composición 1.
Elementos estructurais (peso visual).
Elementos estructurais (bodegón).
Elementos estructurais (ritmo).
Facer unha composición cunha fotografía fragmentada.
Planos cinematográficos.
Simetría axial.
Simetría radial.
Webquests a_composicion: Elementos estructurais.
a_composicion: Esquemas compositivos.
Las Formas

Propostas de Traballos

Estudio das formas 1.
Estudio das formas 2.
Completar greca.
Deseñar unha greca.
Deseñar unha rede modular.
Deseñar unha simetría radial.
Webquest: Análise das formas