Contidos Teóricos

Contidos Prácticos

As formas
Contidos teóricos Explicación (versión html)
Explicación (arquivo Impress de OpenOffice)
Explicación (arquivo PDF)

Contidos Prácticos

Propostas de Traballos

Estudio das formas 1.
Estudio das formas 2.
Completar greca.
Deseñar unha greca.
Deseñar unha rede modular.
Deseñar unha simetría radial.
Webquest: Análise das formas