Como se le unha obra de arte

Introdución

Como se le unha obra de arte

As obras de arte teñen un valor expresivo que está intimamente ligado á intención de comunicación do autor e aos coñecementos de receptor.

A interpretación que se realiza das obras de arte pode ser obxetiva (cando ofrece un só significa e non está aberta a segundas interpretacións) ou Subxectiva (Cando ofrece varios significados ofrecendo máis información que o que aparece á primeira vista).

1. Clasificación das imaxes.

Imaxe Volumétrica Esculturas Imaxe Seriada Gravado
Maquetas Artes gráficas
Módulos Xeométricos Imaxe Fotográfica Artística
Imaxes Artísticas 2D Debuxo Documental
Pintura Publicitaria
Imaxes Artísticas 3D Escultura Imaxes en movemento Cine
Imaxes Técnicas Arquitectura Vídeo
Enxeñaría Imaxe Digital 2D Bitmap
Deseño Vectorial
Decoración Imaxe Dixital 3D Realidade virtual

2. Como se le unha obra de arte

2.1 Ficha técnica:

 1. Autor.
 2. Título.
 3. Data de realización
 4. Situación actual.
 5. Xero.
 6. Clasificación da imaxe.
 7. Técnica empregada.
 8. Dimensións.

2.2 Características principales:

 1. Orixinalidade / redundancia.
 2. Iconicidade / abstracción.
 3. Monosemia / polisemia.
 4. Simplicidade / complexidade.

2.3 Lectura descritiva:(obxetiva)

 1. Elementos compositivos e distribución do formato.
 2. Centro óptico e centro xeométrico da imaxe.
 3. Liñas de forza e de interese.
 4. Tratamento da luz.
 5. A cor: análise e combinacións.
 6. Tipo de plano.
 7. Angulación.

2.4 Lectura interpretativa (subxetiva):

 1. Grao de significación
 2. Connotacións emocionais e valoración da imaxe.

Tarefa

O traballo consistirá en realizar a seguintes actividades:

 1. Localiza unha obra de arte do Museo Nacional do Prado (a dirección de internet está no apartado de recursos).
 2. Contesta ás diferentes cuestións que se formulan na táboa de lectura dunha obra de arte que está na introdución.

Tempo de execución: dúas sesións.

Proceso

 1. Le con atención a información que contén lle apartado correspondente á introdución.
 2. Consultar con atención os diferentes enlaces que recomendamos en recursos.
 3. Localiza las 10 imágenes para analizar.
 4. Cada alumno realizase a seguinte actividade que consiste en: Contesta os apartados da ficha técnica, as características principais, lectura descritiva :(obxetiva) e lectura interpretativa (subxectiva), formulados na introdución.

Recursos

Para realizar a vosa investigación e poder desenvolver o traballo, teredes que acceder ás seguintes páxinas e consultar a información da introdución.

Para seleccionar a obra de arte e ver o comentario que hai dela consulta paxínaa do Museo Nacional del Prado:

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line

Para analizar el resto de conceptos:

http://www.artecompo.com/

http://personal.us.es/jcordero/LUZ/inicio.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte

http://www.slideshare.net/guest1a1a917/el-estudio-de-la-obra-de-arte

Puntuación Incompleto
1
Medio
1,5
Ben/Excelente
2/2,5
Traballo e presentación final: O alumno non traballou o suficiente.
O resultado xeral non é bo.
A actuación do alumno foi a adecuada aínda que sería mellorable. O alumno traballou de forma axeitada.
A presentación final é clara e ordenada.
Traballo de Investigación A investigación é insuficiente e faltan datos. A investigación é correcta. A investigación é profunda e está baseada nos enlaces recomendados.
Actividade: Localización e lectura da obra de arte O resultado é desordenado e incompleto. A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos. A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada.

Conclusións

Unha vez finalizado o traballo os alumnos terán reflexionado sobre a forma en que percibir unha obras de arte. Así como as diferentes informacións que nos poden trasmitir.

Tamén se realizase unha reflexión en grupo sobre a utilización do traballo realizado, sobre as súas vantaxes e inconvenientes e sobre o que aprendeu.