Proposta de Exercicio: Sinales

Utilizando as formas e símbolos que se ofrecen na correspondente pestana, inventa un novo sinal de prohíbido.

Pon debaixo os teus datos e o nome do sinal.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X