Proposta de Exercicio (peso visual)

Partindo dos seguientes factores que determinan o peso visual(ademáis do propio peso do obxecto):

Realiza unha composición dinámica coas diferentes formas que podes localizar na pestana de formas e símbolos.

Formas que podes encontrar na pestana son:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X