Propostas de traballo. Elementos da linguaxe visual: a luz.

Unha das cualidades da luz é a súa dirección. Escribe debaixo das fotografías da imaxe desde que dirección recibe a luz en cada caso.

As direccións da luz son:

Para editar os textos fai dobre clic co rato sobre un deles ou selecciónao primeiro e abre a pestana "Edición de Texto".

Escribe debaixo de todo o teu nome e datos.Edición de Texto
X