Proposta de Exercicio: Leis de organización da forma

Coas formas que hai en cada un dos rectángulos realiza unha composición baseandote na lei que se indica debaixo.

As leis da organización da forma interactúan coa fin de obter o que os teóricos da Gestalt denominan "a boa forma", a forma "corecta" ou a forma "mellor" .

Podes eliminar as formas que non necesites ou engadir máis clonando as que hai. Tamén, se o necesitas, podes usar formas doutro rectángulo.

As leis da organización da forma son:

Lei da proximidade: os elementos próximos no espazo e/ ou tempo, axúdannos a agrupalos nunha totalidade.

Lei da continuidade: Toda unidade lineal tende a ser continua na mesma dirección e co mesmo movemento.

Lei do cerre ou cerramento: Tendemos a organizar as unidades ópticas en conxuntos compactos e cerrados. Tendemos a encher os intervalos entre as unidades. Se temos unha forma parcialmente cerrada tendemos a completala.

Lei da semellanza ou igualdade: Os elementos semellantes tenden a agruparse ou relacionarse. A semellanza pode basearse en calquera criterio: tamaño, textura, color, significado etc...X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Edición de Texto
X