Propotas de traballo. Lectura de imaxes.

Analiza as seguintes imaxes escribindo ao seu lado cál é utilizado en cada unha delas.

Recorda que os tipos de linguaxe visual son:

Para editar os textos fai dobre clic co rato sobre un deles ou selecciónao primeiro e abre a pestana "Edición de Texto".

Escribe debaixo de todo o teu nome e datos.Edición de Texto
X