• Nº Columnas:


  • Nº Filas:


  • Transparencia:


Proposta de Exercicio:

Os cubistas como Picasso, Juan Gris ou Braque fragmentaban o espazo nas súas obras.

Tes unha fotografía. Enriba dela hai unha copia fragmentada. Podes mover, xirar, cambiar o tamaño, clonar e facer transparente cada fragmento e a copia enteira para conseguir un efecto similar ao dos pintores cubistas.

Podes cargar outras imaxes e seleccionar o número de fileiras e columnas nas que serán divididas.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:Edición de Texto
X