Proposta de Exercicios

Partindo dun dos seguientes esquemas compositivos:

Realiza unha composición usando as formas básicas.

Esquemas compositivos simples máis usados:

Formas que podes encontrar na pestaña de símbolos:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X