Proposta de Exercicio:

Utilizando as formas e símbolos que se ofrecen na correspondente pestana, deseña as etiquetas da nova serie de viños dunha adega.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X