Proposta de Exercicio: (factores compositivos)

Partindo da seguinte imaxe indicar sobre ela os diferentes factores compositivos:

Os factores están na pestana dos símbolos:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X