Proposta de Exercicio: Ritmo

Partindo do concepto de ritmo como a repetición dun elemento visual nun intervalo espacial determinado no que hai que ter en conta dous compoñentes:

Perioricidade: implica repetición de elementos.

Estructuración: é o modo de organizar esas estruturas.

Poden ser:

Realiza unha composición rítmica coas diferentes siluetas dos elementos que podes localizar na pestana de símbolos e formas.

Estas siluetas están baseadas nas pinturas ruprestes de Cova Morella, Castellón.

Ten en conta a información facilitada anteriormente.

Á dereita tes un exemplo de como pode quedar:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Figuras e Fondos
X
Edición de Texto
X