Proposta de Traballo: Esquemas Compositivos

Indica cal é o esquema compositivo utilizado en cada unha das imaxes.

Os esquemas compositivos atoparalos na pestana de formas e símbolos.

Colócaos enriba de cada imaxe e adáptaos ao tamaño necesario.

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Grosor de Contorno
X
Formas e Símbolos
X
Edición de Texto
X