Proposta de Exercicio:

Realiza coas formas que se ofrecen varias composicións intentando dar en cada unha, unha das seguintes sensacións:

Podes mover os obxectos co rato, xiralos e cambialos de tamaño movendo os tiradores das esquinas.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:

Equilibrio