image/svg+xml

Proposta de Exercicio::

Completa a estrela de cores primarias e secundarias e o círculo cromático da imaxe coas cores dispoñibles.

Os sectores maiores deben de ser coloreados coas cores primarias e secundarias
Datos ou título: