image/svg+xml

Proposta de Exercicio: O Punto

Partindo do debuxo completa cada forma da imaxe con diferentes puntos, de forma que queden identicados cada un dos elementos que compoñen o bodegón.

Os diferentes puntos están na zona de ferramentas.
Datos ou título: