image/svg+xml

Proposta de Exercicio:

Repite o patrón da imaxe cara á dereita ata completar a greca decorativa.

Aquí puedes ver cómo debe quedar:

Equilibrio

Datos ou título: