Proposta de Exercicio:

Partindo do seguinte debuxo completa cada forma da imaxe con diferentes texturas de forma que queden identificados cada un dos elementos que a compoñen.

Utiliza as texturas fotográficas que podes encontrar na pestana correspondente.

Podes superpoñer texturas gráficas ás texturas fotográficas.

Utiliza a ferramenta de texto para engadir os teus datos e o título da túa obra.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:Paleta de Color
X
Ancho de Trazo
X
Texturas Fotográficas
X
Texturas Gráficas
X
Datos ou título: