Proposta de Exercicio: Estudio de las Formas

Este exercicio consiste en intentar copiar a forma da fotografía utilizando exclusivamente círcunferencias.

Antes de empezar estuda ben as formas do modelo, intentando visualizar onde irán mellor as circunferencias que vas debuxar.

Aquí tes un exemplo de cómo pode quedar:

X
Cor de Recheo
X
Cor de Contorno
X
Ancho de Trazo
X
Datos ou título: