Proposta de Exercicio: Elementos da linguaxe visual : cor

Partindo do seguinte debuxo completa cada forma da imaxe con diferentes cores selecionando ou cores cálidas ou cores frías. Non se poden mesturar.

Selecciona as cores da pestana "Paleta de cores".

Aquí tes un esquema de cales son as cores cálidas e frías no círculo cromático:Paleta de Cores
X
Datos ou título: