Proposta de Exercicio:

Partindo do debuxo completa cada forma da imaxe con diferentes cores pertencentes á harmonía cromática.

Esta prodúcese cando utilizamos nunha composición cores próximas no círculo cromático

Selecciona as cores da pestana "Paleta de cores".

Aquí tes un exemplo:Paleta de Cores
X
Datos ou título: